Nhôm tăng giá mạnh nhất trong hơn 30 năm, sắt thép cũng lên giá

Nhôm tăng giá mạnh nhất trong hơn 30 năm, sắt thép cũng lên giá

Nhôm tăng giá mạnh nhất trong hơn 30 năm, sắt thép cũng lên giá